m a r t i n

h ö g b e r g

P I C T U R E S

Stangvik festival 2014

Opening of the exhibition "Salamandernatten" 2011, in the ruins of Olavskirken, Trondheim.

Children's concert "Hvordan tegne musikk", Parkteatret in Oslo 2011. L to r: Martin Högberg, Øyvind Hegg-Lunde, Torbjørn Netland.

Dei Nynorske Festspela 2014. L to r: Odd Johan Overøye, Alf Kjetil Valgermo, Ann-Helen Moen, Martin Högberg, Bergmund Skaslien.

Christmas concert in Oppdal Kirke 2014, w/ Mari Rui Nygard (horn) and Thomas Torstrup (organ).

© 2015 Martin Högberg